J

What

In een wereld waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en de concurrentie vaak moordend is, staan traditionele manieren van werken en leidinggeven onder druk. Soul Business helpt bedrijven en instellingen om zich juist in deze tijd te onderscheiden. Door ogen te openen en bestaande structuren tegen het licht te houden, ontstaat ruimte voor beweging en groei. Het beter benutten van individuele talenten en capaciteiten is daarbij essentieel. Dat vereist ook inzet van werknemers: Soul Business motiveert hen om op een nieuwe manier naar zichzelf en hun verantwoordelijkheid te kijken. Om weer hart te hebben voor de organisatie en dat uit te dragen.

E

How

Soul Business werkt nooit met standaard trainings- en coachingsmethoden. Bij elke samenwerking maakt Soul Business een uitvoerige ‘DNA-scan’ van de organisatie of afdeling. Gekeken wordt naar onder meer creativiteit, wilskracht, communicatie, verbinding, organisatiesensitiviteit, visie en toekomst – op individueel, team- en/of bedrijfsniveau. Elk plan van aanpak is volledig toegesneden op de wensen van de organisatie en, vooral, op de mensen die er werken. Uniek voor Soul Business is het gebruik van ‘aurareading’. Een methode om snel tot de kern van mensen door te dringen en een weg te banen voor nieuwe inzichten.

j

Why

Nederlandse bedrijven en instellingen zorgen doorgaans goed voor hun werknemers. Nodig en terecht uiteraard, maar wel met als risico dat niet iedereen altijd meer op scherp staat. Soms weten medewerkers niet meer waarom ze de dingen doen zoals ze die doen, anders dan uit regel en gewoonte. Soul Business helpt daarin verandering te brengen. Met ‘tailormade’ trainingen en workshops waarin aandacht voor het individu voorop staat, worden mensen gestimuleerd om met een frisse blik naar hun eigen handelen en dat van hun omgeving te kijken. Organisaties ontdekken daardoor vaak dat ze veel meer talent in huis hebben dan ze dachten. Werknemers krijgen de kans zich, als mens én arbeidskracht, verder te ontwikkelen.

Soul Business

Soul Business opent ogen en deuren. Big time! Ogen: van medewerkers die net die extra verdieping willen maken naar ‘een gesprek dat raakt’. Deuren: van klanten die – door deze verdieping van je professionals – intrinsiek geïnspireerd worden en die extra stap durven maken.

– Boudewijn Roubroeks, The Thrive – consultants in business innovation

Soul Business is een coaching- en consultancybureau dat in 2011 werd opgericht door coach en aurareader Heleen Hofstee. Dit vanuit het besef dat de top-down-structuur die jarenlang bij veel bedrijven en instellingen gangbaar was niet meer werkt. Wil je als organisatie (blijvend) succesvol zijn, dan moet je je onderscheiden door oprecht oog te hebben voor het welzijn van je werknemers. Op een positieve en motiverende manier gebruik maken van hun talenten, is daarvan één aspect.

Om dat te kunnen, moeten werknemers echter ook zelf weten waar hun grootste energie en kracht liggen en hoe ze deze in (en buiten) hun werk optimaal kunnen aanwenden. Soul Business ontwikkelt hiertoe ‘tailormade’ trainingen, workshops en coachingstrajecten voor individuen, teams, business units en de organisatie als geheel. Het streven daarbij is om een verbinding te leggen tussen het zakelijke en het intuïtieve, tussen commerciële en menselijke belangen. Ons motto is niet dat we mensen inspireren, maar dat we de inspiratie die in henzelf aanwezig is ‘aanraken’ en tot bloei laten komen.

Voor Wie

 • Soul Business richt zich in zijn trainingen, workshops en coachingstrajecten op de specifieke vraag of probleemstelling van een bedrijf, instelling, team of business unit. De trainingsleider/coach stimuleert mensen om hun werk vooral vanuit hun persoonlijke intuïtie te benaderen en op een andere, completere manier naar zichzelf en de eigen verantwoordelijkheden binnen de organisatie te kijken. Bovendien worden ze aangespoord om verbindingen aan te gaan, zowel intern als met derden. Dit resulteert in nieuwe, transparante manieren van samenwerken, met positieve gevolgen voor de werkprestaties en productiviteit. Soul Business brengt mensen en organisaties in beweging vanuit hun eigen unieke potentieel.

  Individuele aandacht en duurzaamheid staan daarbij voorop.

  • Soul Business onderscheidt zich door een heel persoonlijke aanpak. Met gebruik van onder meer aurareadings (zie hieronder) geven wij mensen inzicht in de eigen drijfveren, doelstellingen en gedragspatronen en in de obstakels in hun leven. De inzichten die dat oplevert, kunnen direct worden vertaald naar de praktijk.

  • Soul Business laat mensen het na een training nooit ‘verder zelf maar uitzoeken’. Wij zetten in op een langdurige positieve uitwerking van de samenwerking en keren daarom altijd na een paar maanden, of langer, terug voor een ‘shake up’. Om te kijken hoe het gaat, wat wel en niet is bijgebleven en waar mogelijk nog behoefte aan is.

  Ik werk graag samen met Soul Business. Heleen Hofstee en ik hebben samen een training ontwikkeld om project- en programmamanagers te laten kennismaken met de basisprincipes van het coachen (..) Met haar nuchtere en vrolijke aanpak lukt het haar altijd om uit de zweefmolen te blijven en de groep met beide benen op de grond te houden en daarmee de deelnemers meer in contact met zichzelf te brengen.

  – Paul van Wijk, Leadership Coach ING

  De workshop van Nynke & Heleen geeft je inzicht in en focus op de koers die je wilt varen en leert je dat je intuïtie daarbij een waardevol instrument is.

  – Barabara Jonkers, Hemels van der Hart

 • Soul Business is ook gespecialiseerd in persoonlijke coachingstrajecten. Uitgangspunt daarbij is om snel tot de essentie van de problematiek te komen waarmee de cliënt in het dagelijks leven worstelt. Soul Business helpt mensen om hun huidige situatie inzichtelijk te krijgen en stimuleert hen om gebruik te maken van hun intuïtie. Door je bewust te worden van de processen die zich binnenin je afspelen, kun je je werkelijke kracht en potentie optimaal benutten. Zo komt ruimte en energie vrij voor persoonlijke groei en word je gestimuleerd om dichter bij jezelf te blijven en vrijer in het leven te staan.

  Veel cliënten staan ervan versteld hoeveel nieuwe inzichten ze in korte tijd hebben opgedaan, en hoe lang ze daar de vruchten van plukken.

  Een zeer inspirerende sessie. De aurareading gaf mij een mooi inzicht over mijzelf. De dingen die Heleen had aangegeven tijdens de sessie kregen daarna ook daadwerkelijk vorm. Fantastisch hoe zij dit heeft kunnen benoemen. Ik ben er nog regelmatig mee bezig in mijn dagelijkse werkzaamheden.

  – Simone Valkhof, HR-manager ABN AMRO

 • Een inspirerend onderdeel van de persoonlijke aanpak van Soul Business is aurareading. Een praktisch en doelgericht middel om mensen inzicht in zichzelf te geven en handvatten aan te reiken om vandaaruit hun focus te bepalen.
  Een aurareading kan mensen uitdagen om nieuwe stappen te zetten, door op specifieke vragen antwoord te geven. Hoe sta ik in het leven? Welke eigenschappen typeren mij? Wat straal ik uit, hoe kom ik over? Wat heb ik nodig? Welke bepalende ervaringen belemmeren mij in het heden? Waar sta ik in relatie tot mijn werk? Waar liggen mijn krachten? Een aurareading maakt drijfveren, doelstellingen, gedragspatronen en obstakels concreet. Zo wordt ontrafeld wat mensen weerhoudt om bepaalde dingen te doen en worden oplossingen aandragen om hen weer in beweging te krijgen.

  Soul Business zet aurareadings in om snel en gericht tot de kern te komen. Zonder waardeoordeel en op een professionele, nuchtere manier worden onbewuste processen en gedragingen blootgelegd. Op die manier kun je de potentie en kracht van mensen naar boven halen. Dat levert doorgaans uiterst heldere inzichten op, die direct kunnen worden toegepast in het werk en daarbuiten.

  Op een hele vertrouwde en ontspannen wijze zijn Heleen en Nynke in staat om je dicht bij je eigen kracht en intuitie te brengen.
  Zij weten dit te verbinden aan je potentie en dat zet je aan tot actie in de richting die goed voelt.

  – Dorine van Haselen, ABN AMRO

  Goed om te zien hoe je intuïtie ook in je dagelijkse werk kunt gebruiken.

  – Marian van Offeren, communicatiebureau Hemels van der Hart

 • Soul Business werkte de afgelopen jaren voor diverse grote, middelgrote en kleinere bedrijven en instellingen in uiteenlopende sectoren, zoals de zorg-, financiële, creatieve en culturele sector en de overheid. Juist bij middelgrote en kleinere organisaties kan, afhankelijk van de situatie en wensen, vaak binnen relatief korte tijd een belangrijke omslag bereikt worden. Een omslag die door zowel het bedrijf/de werkgever als door de werknemers altijd als uitermate positief wordt ervaren.

  Recente opdrachtgevers van Soul Business zijn onder meer ABN AMRO, ING, het ministerie van Binnenlandse Zaken, trainingscentrum de Baak, communicatiebureau Hemels van der Hart en consultancybureau The Thrive..

Wanneer heeft u Soul Business nodig

Soul Business kan op veel terreinen en niveaus een wezenlijk verschil maken binnen uw bedrijf of instelling. In de afgelopen jaren hebben wij unieke expertise opgebouwd op het gebied van onder meer de volgende vragen en probleemstellingen:

Organisatie-identiteit en -waarden

 • Zijn de identiteit, doelstellingen en kernwaarden (values) van uw organisatie intern en/of extern onvoldoende helder?
 • Opereert niet iedereen in de organisatie vanuit dezelfde doelen en waarden en lukt het niet om ‘alle neuzen dezelfde kant op te krijgen’?
 • En in dat geval, wanneer en hoe spreek je elkaar daar onderling op aan?

Soul Business start elke samenwerking met een uitgebreide ‘DNA-scan’ van de organisatie, waarbij problemen en onduidelijkheden ten aanzien van de bedrijfsidentiteit en -waarden vaak als vanzelf komen bovendrijven. Met een volledig op de situatie toegesneden aanpak brengt Soul Business (weer) helderheid en coherentie in de basis van uw organisatie.

Teambuilding

 • Mist uw team een gezamenlijke motivatie?
 • Is de teamdoelstelling niet helder?
 • Is de sfeer binnen uw team niet optimaal?
 • Zijn er openlijke of sluimerende conflicten?

Soul Business vindt snel de krachten en obstakels in een team en zet een verandering in gang. Dat doen wij met een teamontwikkelingstraject op maat, waarbij alle teamleden afzonderlijk meer inzicht krijgen in hun eigen vermogens en unieke betekenis voor de groep. Het resultaat: meer onderling begrip en vertrouwen en een betere samenwerking..

Groei, creativiteit en productiviteit

 • Ontbreekt het in uw organisatie aan creatieve ideeën?
 • Waarom stagneren winst en groei?
 • Waarom worden targets niet gehaald en/of is de productiviteit in uw organisatie lager dan bij soortgelijke bedrijven?
 • Hoe kunt u effectiever inspelen op een veranderende markt?

Soul Business helpt u bij dit soort vraagstukken oorzaken en verbanden te zien. Vaak blijken oplossingen veel dichterbij te liggen dan verwacht: gemotiveerde medewerkers met voldoende inzicht dragen ze zelf aan.

Fusie, overname, reorganisatie

 • Hoe creëert u rust, vertrouwen en motivatie bij uw medewerkers na een grote verandering in uw organisatie?
 • Hoe creëert u weer een gezamenlijke focus?

Ook voor dit soort vraagstukken ontwikkelt Soul Business op maat gesneden teamontwikkelingstrajecten.

Individuele coaching

 • Waarom komen de kwaliteiten van die veelbelovende medewerker onvoldoende uit de verf?
 • Hoe kan een medewerker (nog meer) worden uitgedaagd om optimaal zijn talenten te benutten?
 • Hoe kunt u hem of haar stimuleren om enthousiast en gemotiveerd zijn/haar werk te blijven doen?

Soul Business verzorgt relatief korte maar effectieve coachingstrajecten. Daarin helpen wij individuele werknemers inzicht te krijgen in hun gedrag, patronen te doorbreken en te veranderen, zodat de medewerker zijn/haar resultaten kan verbeteren.

Over Heleen Hofstee

Heleen Hofstee (1969) is trainer in het bedrijfsleven en daarnaast werkzaam in haar eigen praktijk als aurareader en coach. Zij volgde daartoe onder meer de officiële beroepsopleiding aan de School voor Intuïtieve Ontwikkeling in Amersfoort.

Kenmerkend voor Heleen is de manier waarop zij iemand razendsnel weet te doorgronden en te raken met haar inzichten. Daarmee maakt ze ruimte en energie vrij voor groei. Een van de middelen die zij daartoe inzet is aurareading. Zonder te oordelen legt aurareading onbewuste processen bloot en de inzichten die daaruit volgen, kunnen direct in de praktijk worden ingezet.

Heleen zet mensen in beweging. Haar werkwijze is zowel intuïtief als nuchter en professioneel en onderscheidt zich door een zeer persoonlijke aanpak. Haar doelstelling is een verbinding maken tussen de intuïtieve en de zakelijke wereld.

Heleens grootste passie ligt, zo heeft zij de afgelopen jaren ervaren, bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor het bedrijfsleven. Dit deed zij recentelijk voor onder meer ABN AMRO, ING, het ministerie van Binnenlandse Zaken, trainingscentrum de Baak, communicatiebureau Hemels van der Hart en consultancybureau The Thrive.

Samen

Binnen de trainingen en coachingstrajecten van Soul Business wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Om hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk te kunnen gaan, zoeken wij regelmatig aansluiting bij andere trainers en coaches. Samenwerkingsverbanden die een veilige en volledige aanpak garanderen.

Nynke Sikkema

Nynke Sikkema

Coach en aurareader

Nynke Sikkema is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft jarenlange ervaring als trainer voor de Baak Managementcentrum VNO-NCW. Samen hebben Nynke en Heleen diverse trainingen gegeven voor het bedrijfsleven met als kernwoorden onder meer talent, intuïtie en potentie.

Monique Tewes

Monique Tewes

Jurist, coach, mediator

Monique Tewes heeft een MBTI-opleiding gevolgd en is eigenaar van Tewes Consult. Vanuit haar praktijk heeft ze veel ervaring met coaching en mediation in het bedrijfsleven. Monique en Heleen hebben samen een uniek concept ontwikkeld ter ondersteuning bij recruitment: een ‘quick scan’ van uw (potentiële) medewerkers.

 Paul van Wijk

Paul van Wijk

Leadership coach

Paul van Wijk helpt leiders en hun teams bij het realiseren van hun doelen. Door mensen in teamverband op zoek te laten gaan naar hun dromen, drijfveren en talenten wordt het onderlinge vertrouwen groter en de samenwerking hechter. Paul en Heleen hebben samen een training rond de basisprincipes van het coachen ontwikkeld, die ze al enige tijd regelmatig geven bij ING.

Heleen Hofstee

Heleen Hofstee

Oprichter SoulBusiness

Heleen zet mensen in beweging. Haar aanpak onderscheidt zich door de persoonlijke tint die ze eraan geeft. Haar werkwijze is zowel intuïtief als nuchter en professioneel.

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht